Makale

Makale

Camouflage - Exploring the AI-Generated Beauty Ideal

Kamuflaj - Yapay Zekâ Tarafindan Üretilen Güzellik İdealini Keşfetmek

Evelin HORVÁTH
Yıl 5, Sayı 10, Sayfalar:100-121

The retouching and altering of portrait photographs used to require extreme professionalism from the artists, thus it was a privilege for photographers. However, thanks to modern image editing techniques, the process has become completely automated, to the point where it is no longer uncommon to find artificial intelligence-based software to perform portrait editing. The present research uses a self-report questionnaire to investigate the functioning of an image editing software that uses artificial intelligence to anatomically transform portrait photos beautiful at one push of a button. Participants are asked to give their opinions on pairs of photographs, one of which is an original, unedited picture, meanwhile the other is its idealised version created by the artificial intelligence-based software. The results of the research showed that the viewer's perception of automatic image retouching was not influenced by the gender or age of the model, nor by the age of the recipients. However, the participants’ first judgement of the models’ beauty influenced their attitude towards both the model and the photograph. In most cases, the photo version that participants considered more beautiful was the one they would have preferred to see both in their own social media news feed and on the cover of a magazine, furthermore, more people would have preferred to meet the model based on the photo they thought to be beautiful. The research also reveals that viewers tend to associate negative emotions with image manipulation. Although the enhancement of photographs is a phenomenon that media users regularly encounter, not much research have been conducted on the ideal of beauty in relation to AI-technology. The current study aims to contribute to filling the aforementioned research gap.

Önceki dönemlerde portre fotoğraflarının rötuşlanması ve değiştirilmesi, sanatçılar açısından aşırı profesyonellik gerektirdiğinden bu durum fotoğrafçıların bir ayrıcalığıydı. Ancak modern görüntü düzenleme teknikleri sayesinde bu süreç tamamen otomatikleşmiş ve portre düzenlemesi yapmak için yapay zekâ tabanlı yazılımlar yaygın hale gelmiştir. Bu araştırma, tek bir düğmeye basarak portre fotoğraflarını anatomik olarak güzelleştirmek için yapay zekâ kullanan bir görüntü düzenleme yazılımının işleyişini araştırmak için bir öz bildirim anketi kullanmaktadır. Katılımcılardan, biri orijinal; düzenlenmemiş bir resim, diğeri ise yapay zekâ tabanlı yazılım tarafından oluşturulan idealize edilmiş fotoğraf çiftleri hakkında görüşlerini bildirmeleri istenmiştir. Araştırmanın sonuçları, izleyicinin otomatik görüntü rötuşuna ilişkin algısının, modelin cinsiyetinden, yaşından veya alıcıların yaşından etkilenmediğini göstermiştir. Ancak, katılımcıların modellerin güzelliğine ilişkin ilk yargıları, hem modele hem de fotoğrafa yönelik tutumlarını etkilemiştir. Çoğu durumda, katılımcıların daha güzel olduğunu düşündükleri fotoğraf, hem kendi sosyal medya haber akışlarında hem de bir derginin kapağında görmeyi tercih edecekleri fotoğraf olmuştur. Buna ek olarak, katılımcıların çoğu, güzel olduğunu düşündükleri fotoğraftaki modelle tanışmayı tercih etmiştir. Araştırma ayrıca izleyicilerin olumsuz duyguları görüntü manipülasyonu ile ilişkilendirme eğiliminde olduğunu ortaya koymaktadır. Fotoğrafların iyileştirilmesi medya kullanıcılarının düzenli olarak karşılaştığı bir olgu olmasına rağmen, yapay zekâ teknolojisiyle ilişkili güzellik ideali üzerine yapılan araştırmalar sınırlı sayıdadır. Bu çalışma, literatürdeki boşluğunun doldurulmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.