Makaleler

Makale

Gökhan İLHAN,Zeynep EKMEKCİ

Dijital Çağda Okuryazar Olmak: Duygusal Zekânın Dijital Okuryazarlık Üzerine Etkisi

Being Literate in the Digital Age: The Effect of Emotional Intelligence on Digital Literacy

PDF

Makale

Zeynep Fatma NİĞDELİ,Merve KARAOĞLU CAN

Analysis of the Spatial Configuration in Cinema on a Human Scale: ‘The Secret World of Arrietty’

Sinemada Mekân Kurgusunun İnsan Ölçeği Üzerinden Analizi: ‘The Secret World of Arrietty (Arietti’nin Gizli Dünyası)’

PDF

Makale

Büşra TOSUN DURMUŞ,Nur ÖZKAYA

Doksanlar Türkiyesi’nde Altkültür Müzik Yayıncılığı: Fanzinler  

Subculture Music Publishing in 1990s Türkiye: Fanzines

PDF

Makale

Engincan YILDIZ,Merve BOYACI YILDIRIM

Sosyal Medyada Marka Boykotları ve Kriz İletişimi: ‘Twitter (X)’ Kullanıcı Yorumlarının Metin Madenciliği ile İncelenmesi  

Brand Boycotts and Crisis Communicatıon on Social Media: An Analysis of ‘Twitter (X)’ User Comments with Text Mining

PDF

Makale

İrem YENİCELER KORTAK

Yurttaş ve Ana Akım Gazeteciliğin Sosyal Medyadaki Etkinliğinin ‘Instagram’ Üzerinden Karşılıklı Değerlendirilmesi

Evaluating the Effectiveness of Citizen and Mainstream Journalism on Social Media Journalism via ‘Instagram’

PDF

Makale

Abdurrahman AKYILDIZ

Ağlarla Akışkanlaşan Bellek: Sosyal Ağların Bireyi Nasıl Akışkanlaştırdığını Keşfetmek İçin Gömülü Teoriyi Kullanmak

Fluid Memory through Networks: Using Grounded Theory to Explore How Social Networks Fluidize the Individual

PDF

EtkileşimYorum

Alexander FEDOROV,Koray SEVİNDİ  (Çev.)

Rus Sineması: Çok Kısa Bir Tarihçe

Russian Cinema: A Very Short Story

PDF

EtkileşimYorum

Bengisu BAYRAK SHAHMİRİ

“Çağdaş Sanatın Öyküsü”

“The Story of Contemporary Art”

PDF

EtkileşimYorum

Duygu DOĞAN

Andrew Carnegie'nin “The Gospel of Wealth” (Servetin Kutsal Kitabı) Eserinde Sosyal Sorumluluk Algısının İlk Yansımaları

First Reflections of The Perception of Social Responsibility in Andrew Carnegie’s “The Gospel of Wealth”

PDF

EtkileşimYorum

İlknur ÇAKAR

“Yeni Medya Tekeli” Üzerine Bir Değerlendirme

A Review of “The New Media Monopoly”

PDF