Makaleler

EtkileşimYorum

Alexander FEDOROV,Koray SEVİNDİ  (Çev.)

Rus Sineması: Çok Kısa Bir Tarihçe

Russian Cinema: A Very Short Story

PDF

EtkileşimYorum

Bengisu BAYRAK SHAHMİRİ

“Çağdaş Sanatın Öyküsü”

“The Story of Contemporary Art”

PDF

EtkileşimYorum

Duygu DOĞAN

Andrew Carnegie'nin “The Gospel of Wealth” (Servetin Kutsal Kitabı) Eserinde Sosyal Sorumluluk Algısının İlk Yansımaları

First Reflections of The Perception of Social Responsibility in Andrew Carnegie’s “The Gospel of Wealth”

PDF

EtkileşimYorum

İlknur ÇAKAR

“Yeni Medya Tekeli” Üzerine Bir Değerlendirme

A Review of “The New Media Monopoly”

PDF