Makale

EtkileşimYorum

“Yeni Medya Tekeli” Üzerine Bir Değerlendirme

A Review of “The New Media Monopoly”

İlknur ÇAKAR
Yıl 7, Sayı 13, Sayfalar:403-407

A Review of “The New Media Monopoly”   

“Yeni Medya Tekeli” Üzerine Bir Değerlendirme