Makaleler

Yayın Hakkında

Künye ve Kurullar

PDF

Yayın Hakkında

İçindekiler

Contents

PDF

Yayın Hakkında

Özge UĞURLU

Editörden

Editor's Note

PDF

Makale

Ruhdan UZUN

National Interest vs. Online Freedom of Expression: The Discussions of Internet Users on the Blocking of ‘Wikipedia’ in Turkey

Ulusal Çıkarlar Versus Online İfade Özgürlüğü: İnternet Kullanıcılarının Türkiye’de ‘Wikipedia’nın Engellenmesi Üzerine Tartışmaları

PDF

Makale

Silas UDENZE,Barth OSHIONEBO

Investigating ‘WhatsApp’ for Collaborative Learning among Undergraduates

Lisans Öğrencileri ve İşbirlikli Öğrenme: ‘WhatApp’ Örneği

PDF

Makale

Esra BÜDÜN,Yıldız Dilek ERTÜRK

Beş Duyu Kullanımı ile Duyusal Markalama: Tüketici Tutumlarını Belirleme Üzerine Bir Odak Grup Çalışması

Sensory Branding with the Use of Five Senses: A Focus Group Study on Determining Consumer Attitudes

PDF

Makale

Ömer ÖZER

Kamu Yararı Haberciliği: İntihar Haberleri Üzerine Analitik Bir Çalışma

Public Interest Journalism: An Analytical Study on Suicide News

PDF

Makale

Ebrar YILDIZ,Melisa AKSU,Hüseyin ÜNÜBOL,Gökben HIZLI SAYAR

Akademisyenlerdeki İş Doyumunun, Empati Becerisi ve Sosyal Beceriyle İlişkisi Üzerine Bir İnceleme

The Relationship of Job Satisfaction, Empathy, and Social Skills in Academicians

PDF

Makale

Şafak ETİKE

Eleştirel İletişim Çalışmalarında ‘Eleştirel’ Bilgi Üzerine Bir Tartışma

A Discussion on ‘Critical’ Knowledge in Critical Communication Studies

PDF

Makale

Ahmet SİNAV

Genç-Yaşlı, Orta-Yaşlı ve İleri-Yaşlı Bireylerin Sosyal Medya Kullanım Davranışlarının Karşılaştırmalı Analizi: Eskişehir İli Örneği

Comparative Analysis of Social Media Use Behaviors of Youngest-Old, Middle-Old, and Oldest-Old Individuals: Eskişehir Case Study

PDF