Makaleler

Makale

Ayşe Nesrin AKÖREN

Çizgi Film ve Animasyon Eğitiminde Son Eğilimler

Recent Trends in Teaching Animated Cartoons and Animations

PDF

Makale

Gülcennet ÖZTÜRK ÇELEBİ

Tarih Öncesi Dönemlerde İletişim

Communication in the Prehistoric Ages

PDF

Makale

Aydan ÖZSOY,Ebru ARIKAN ÖZTÜRK

Türk Medyasında Trafik ve Yol Güvenliği Haberleri: Karşılaştırmalı Bir İçerik Analizi

Traffic and Road Safety News in Turkish Media: A Comparative Content Analysis

PDF

Makale

Ömer AÇIKGÖZ,Merve KARDELEN BİLİR

Bireysel Emeklilik Sistemi ve Etkili İletişim Biçimi Olarak Reklam

The Individual Pension System and Advertising as Effective Communication

PDF

EtkileşimYorum

Süleyman İRVAN

Gazetecilik Etiği Üzerine

PDF


Yayın Hakkında

Yazım Esasları

Author Guidelines

PDF