Makale

Makale

Türk Medyasında Trafik ve Yol Güvenliği Haberleri: Karşılaştırmalı Bir İçerik Analizi

Traffic and Road Safety News in Turkish Media: A Comparative Content Analysis

Aydan ÖZSOY,Ebru ARIKAN ÖZTÜRK
Yıl 1, Sayı 2, Sayfalar:158-173

Media (traditional and new media) has got important role to develop social awarness about traffic and road safety in Turkey. In this study, the news and news texts (stories) published in the press between April and September in 2011 about the traffic and road safety in the Turkish media were scanned and their contents were analyzed. Starting from these solutions, presenting approaches and news understanding of media channels in Turkey about traffic and road safety was aimed. Departing from this objective, two big newspapers defined in the mainstream media and having high circulation, and public broadcaster TRT were chosen. The study restricted itself with reports in two big newspapers, Hürriyet and Türkiye, and the TV news broadcasted in TRT (TRT 1 and TRT Haber). In the study while collecting data, aforesaid TV and newspapers were scanned within the framework of traffic and road safety news, and these data were analyzed by content analysis method. The study aims to analyze how the written and visual media gives traffic news as formal and content.

Türkiye’de trafik ve yol güvenliği ile ilgili olarak toplumsal farkındalığın oluşturulması ve geliştirilmesinde medyanın (geleneksel ve yeni medya) rolü büyüktür. Bu çalışmada, Türkiye’de medyanın trafik ve yol güvenliği konusuna yaklaşımları ve habercilik anlayışlarını ortaya koymak üzere, 2011 yılı Nisan-Eylül aylarını kapsayan altı aylık süreçte, konu ile ilgili çıkan haberler ve haber metinleri (öyküleri) içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Çalışmadaki analizler, ana akım medya içinde tanımlanan ve tirajları yüksek iki büyük gazete (Hürriyet ve Türkiye gazeteleri) ile kamu yayıncılığı yapan iki televizyon kanalında (TRT 1 ve TRT Haber) yer alan içeriklere yönelik olarak yapılmıştır. Çalışma yazılı ve görsel medyanın, trafik konulu haberleri biçimsel ve içerik olarak nasıl verdiğini çözümlemeyi amaçlamaktadır.