Makaleler

Yayın Hakkında

Künye ve Kurullar

PDF

Yayın Hakkında

İçindekiler

Contents

PDF

Yayın Hakkında

Özge UĞURLU

Editörden

Editor’s Note

PDF

Makale

Korkmaz ALEMDAR

Türkiye’de İletişim Bilimleri: Batı Düşüncesinin Egemenliğinden Özgünlüğe

Communication Sciences in Turkey: from Hegemony of Western Thought to Originality

PDF

Makale

Ruhdan UZUN

Protecting Children from Harmful Content in New Media: An Ethical Approach

Çocukların Yeni Medyada Zararlı İçerikten Korunması: Etiksel Bir Yaklaşım

PDF

Makale

Bülent BİNGÖL

Yeni Bir Yaşam Biçimi: Artırılmış Gerçeklik (AG)

A New Way of Life: Augmented Reality (AR)

PDF

Makale

Deniz YENGİN,Tamer BAYRAK

Tüketimin Oyunlaştırılmasıyla Artırılmış Gerçeklik

The Augmented Reality with Gamification of Consumption

PDF

Makale

Ayça Ferda KANSU,Gökben HIZLI SAYAR

Öz Yeterlik, Yaşam Anlamı ve Yaşam Bağlılığı Kavramları Üzerine Bir İnceleme

A Review on the Concepts of Self Efficacy, Meaning of Life and Life Engagement

PDF

Makale

İmran DEMİR,Şeyda AKYOL

Kesinlik ve Çerçevelemenin Risk Tercihi Etkisi

Risk Choice Effect of Certainty and Framing

PDF

Makale

Yener Lütfü MERT

Türkiye’de Bankacılık Sektöründe Kurumsal Reklamcılığın Dönüşümü

The Transformation of Corporate Advertising in the Sector of Banking in Turkey

PDF