Makaleler

Makale

Tuğba ASRAK HASDEMİR,Mehmet KESKİN

Şeffaflık, Bilgi Edinme ve İletişim Hakkı: Covid-19 Pandemisi Koşullarında Kurumsal Uygulamalar Üzerine Bir İnceleme

Transparency, Right to Information and Communication: An Analysis on the Institutional Practices in the Conditions of Covid-19 Pandemic

PDF

Makale

Hasan TUTAR,Sadullah M. BAĞ

Critical Discourse Analysis on Leader Statements in the Russia-Ukraine War

Liderlerin Rusya-Ukrayna Savaşına Dair İfadeleri Üzerine Eleştirel Söylem Analizi

PDF

Makale

Süleyman İLASLAN

Radyo ve Popüler Müzik: 1950-1970 Yılları Arası Dönemde Türkiye’de Pop Müziğin Gelişimi ve Radyo Yayıncılığı

Radio and Popular Music: Radio Broadcasting and the Development of Pop Music in Türkiye Between 1950-1970

PDF

Makale

Raheemat ADENIRAN,Lai OSO

Misinformation Sharing and Behavioural Pattern of Nigerians on a Viral Covid-19 Disinformation Video

Viral Bir Covid-19 Dezenformasyon Videosu Bağlamında Nijeryalıların Davranış Modelleri ve Yanlış Bilgi Paylaşımı

PDF

Makale

Sinan AŞÇI,Nihal KOCABAY ŞENER

'Instagram' Kullanıcılarının 'Yakın Arkadaş' Özelliğini Kullanım Pratikleri Üzerine Bir Araştırma

A Research on the User Practices of ‘Instagram’s ‘Close Friend’ Feature

PDF

Makale

Elanur YILMAZ,İbrahim Etem ZİNDEREN

Türk Sinemasında Erkekliğin Dönüşümü ve Erkeklik Krizine İlişkin Bir Analiz

An Analysis on the Transformation and the Crisis of Masculinity in Turkish Cinema

PDF

Makale

Zaliha İnci KARABACAK,İrem GÜNGÖR

The Metaverse as Influencer Marketing Platform: Influencer-Brand Collaborations of Parıs Hilton with ‘Superplastic’, ‘Bohoo’, and ‘Levi’s’

Influencer Pazarlama Ortamı Olarak Metaverse: Paris Hilton’un ‘Superplastic’, ‘Bohoo’ ve ‘Levi’s’ ile Influencer-Marka İş Birlikleri

PDF

Makale

Şeyma BALCI

Kapılarını Açmayan Kent: İç Göç Filmlerinde İstanbul (1980-2006)

The City that doesn’t Welcome Newcomers: Istanbul in Movies on Internal Migration (1980-2009)

PDF

Makale

İnci TARI

Türkiye’de Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezler Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz

A Bibliometric Analysis of Graduate Theses on Media Economics and Management in Türkiye

PDF

Makale

Mehmet Ramazan YILDIZGÖRÜR

‘Ne Önemi Var?’ Okuyucuların Haberden Kaçınma Davranışları Üzerine Nitel Bir Araştırma

‘What does it Matter?’ A Qualitative Research on Behaviors of Readers Avoiding the News

PDF