ISSN (Baskı) 2636-7955
ISSN (Çevrimiçi) 2636-8242

Hakem Sürecinin İşleyişi

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

  1. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, hakemli bir dergidir.
  2. Dergi Yayın Kurulu, gönderilen makalelerin hakem sürecini başlatmadan önce incelemeye alır. ‘Hakem sürecine girebilir’ onayı alan makaleler, alanında uzman ulusal veya uluslararası iki hakeme gönderilir.
  3. Makale, hakem raporlarının olumlu gelmesi durumunda yayın sürecine alınır.
  4. Hakem raporlarından birinin “yayımlanabilir”, diğerinin ise “yayımlanamaz” biçiminde gelmesi durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir.
  5. Her iki hakemden de “yayımlanamaz” raporu gelmesi durumunda hakem raporları yazara ‘yayımlanamaz kararı ile iletilir.
  6. Hakem raporlarından birinin veya her ikisinin birden ‘düzeltme kararı’ biçiminde gelmesi durumunda makale ilgili raporlar ile yazara iletilir. Yazarın, belirtilen düzeltmeleri en geç bir ay içerisinde yaparak makaleyi dergi editörlüğüne iletmesi istenir.
  7. Yazar, hakem ve Yayın Kurulu’nun gerekçeli değerlendirme, eleştiri ve önerilerini dikkate almakla yükümlüdür. Yapılan değerlendirme, eleştiri ve önerileri onaylamaması durumunda yazar, bunları dergi editörlüğüne rapor halinde iletme hakkına sahiptir.
  8. Yazar tarafından düzeltme işlemi tamamlanarak dergi editörlüğüne iletilen makale, Editör ve Yayın Kurulu’nun gerekli görmesi halinde aynı hakemlere yeniden gönderilir. Bu süreçte ilgili düzeltmelerin öneriler doğrultusunda yapılıp yapılmadığına ilişkin yeni bir rapor istenebilir.
  9. Makaleler, hakem değerlendirme süreçlerinin tamamlanma tarihleri doğrultusunda sıralanarak yayın listesine alınır.
  10. Dergiye iletilen makaleler, yayımlanıp yayımlanmamaları dikkate alınmaksızın, hiçbir şekilde yazarlarına iade edilmez.