ISSN (Baskı) 2636-7955
ISSN (Çevrimiçi) 2636-8242

İletişim

EDİTÖR

Doç. Dr. Pınar Aslan
pinar.aslan@uskudar.edu.tr

 

EDİTÖR YARDIMCILARI

Dr. Öğretim Üyesi Denizcan Kabaş
denizcan.kabas@uskudar.edu.tr

Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Güler
sukru.guler@uskudar.edu.tr

 

DİL EDİTÖRÜ

Arş. Gör. Besna Ağın – Üsküdar Üniversitesi
besna.agin@uskudar.edu.tr

SEKRETERYA  

Arş. Gör.Atila Erdemir

atila.erdemir@uskudar.edu.tr

 

Dergi e-posta: 

etkilesim@uskudar.edu.tr