ISSN (Baskı) 2636-7955
ISSN (Çevrimiçi) 2636-8242

Makale Çağrısı

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim’in dokuzuncu sayısı için yazıların 31 Ocak 2022'ye kadar dergi editörlüğüne ulaştırılması gerekiyor.

Etkileşim’in dokuzuncu sayısı için özel bir tema belirlenmemiş olup, iletişim bilimlerinin yanı sıra diğer bilimsel alanlardan da yazı kabul edilmektedir.

Etkileşim’in dokuzuncu sayısı için, hakem değerlendirme sürecine tabi tutulacak bilimsel makalelerin yanı sıra derginin Etkileşim/Yorum kısmında yayınlanmak üzere, hakem değerlendirmesi kapsamı dışında bırakılacak olan kitap eleştirisi, deneme, çeviri, söyleşi vb. yazılar da kabul edilmektedir.