ISSN (Baskı) 2636-7955
ISSN (Çevrimiçi) 2636-8242

Makale Çağrısı

 

 

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim’in üçüncü sayısı için yazıların 25 Şubat 2019'a kadar dergi editörlüğüne ulaştırılması gerekiyor.

Etkileşim’in üçüncü sayısı için özel bir tema belirlenmemiş olup, iletişim bilimlerinin yanı sıra diğer bilimsel alanlardan da yazı kabul edilmektedir.

Etkileşim’in üçüncü sayısı için, hakem değerlendirme sürecine tabi tutulacak bilimsel makalelerin yanı sıra derginin Etkileşim/Yorum kısmında yayınlanmak üzere, hakem değerlendirmesi kapsamı dışında bırakılacak olan kitap eleştirisi, deneme, çeviri, söyleşi vb. yazılar da kabul edilmektedir.