ISSN (Baskı) 2636-7955
ISSN (Çevrimiçi) 2636-8242

Makale Çağrısı

 

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim’in dördüncü sayısı için yazıların 20 Ağustos 2019'a kadar dergi editörlüğüne ulaştırılması gerekiyor.

Etkileşim’in dördüncü sayısı için özel bir tema belirlenmemiş olup, iletişim bilimlerinin yanı sıra diğer bilimsel alanlardan da yazı kabul edilmektedir.

Etkileşim’in dördüncü sayısı için, hakem değerlendirme sürecine tabi tutulacak bilimsel makalelerin yanı sıra derginin Etkileşim/Yorum kısmında yayınlanmak üzere, hakem değerlendirmesi kapsamı dışında bırakılacak olan kitap eleştirisi, deneme, çeviri, söyleşi vb. yazılar da kabul edilmektedir.