Filtreleri Kaldır

Yıllar

Yıl 3

Kategoriler

Yazarlar

Makaleler

Makale

Durmuş DURUKAN

Gündelik Hayat İdeolojisinin Kentsel Alana Yerleşmesi Sürecinde Gastronomi Mekânlarının Dönüşümü: Üsküdar Üzerine Yapılan Bir Araştırma

The Transformation of Gastronomy Places in Process of Settlement of Daily Life Ideology in Urban Area: A Research on Üsküdar

PDF