Makaleler

Makale

Yunus Emre ÖKMEN,Nil ÇOKLUK

Ben de Artık Bir Hikâye Anlatıcısıyım: Hikâye Anlatımında Dijital Olanaklar Açısından YouTuber “Fly With Haifa” Üzerine Bir İnceleme

I am Now a Storyteller: A Review on YouTuber “Fly With Haifa” in Terms of Digital Possibilities in Storytelling

PDF