Makaleler

Makale

Mehmet Ramazan YILDIZGÖRÜR

‘Ne Önemi Var?’ Okuyucuların Haberden Kaçınma Davranışları Üzerine Nitel Bir Araştırma

‘What does it Matter?’ A Qualitative Research on Behaviors of Readers Avoiding the News

PDF