Filtreleri Kaldır

Yıllar

Yıl 2

Kategoriler

Yazarlar

Makaleler

Makale

Cihan BECAN

Glokal Reklam ve Metafor: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Odak Grup Çalışması

Glocal Advertising and Metaphor: A Focus Group Study on University Students

PDF