Makaleler

Makale

Fırat ATA,Cihan ÇAKIR

Sosyal Medya Paylaşımlarında Siyasi Etkileşim: Türkiye Örneği

Political Interaction in Social Media Posts: The Case of Türkiye

PDF