Filtreleri Kaldır

Yıllar

Yıl 4

Kategoriler

Yazarlar

Makaleler

Makale

Burak ÖZYAL

Web Arşivlerindeki Çevrim İçi Gazeteler: Web Tarihyazımı ve Medya Arkeolojisi Çalışmalarının Arşiv Yaklaşımı Üzerinden Bir Değerlendirme

Online Newspapers in Web Archives: An Evaluation Based on the Archive Approach of Web Historiography and Media Archeology Studies

PDF