Makaleler

Makale

Ayşe Duygu URAK AVAN,Nurhan BABÜR TOSUN

Tüketim Kültürü Bağlamında Yavaş Kent Hareketi: Yabancılaşmadan Kaçış ve Bireysel Özgürleşme

Cittaslow Movement in the Context of Consumer Culture: Escape from Alienation and Individual Emancipation

PDF