Makale

Makale

Critical Discourse Analysis on Leader Statements in the Russia-Ukraine War

Liderlerin Rusya-Ukrayna Savaşına Dair İfadeleri Üzerine Eleştirel Söylem Analizi

Hasan TUTAR,Sadullah M. BAĞ
Yıl 6, Sayı 11, Sayfalar:44-66

The primary purpose of this study is to examine the statements of the leaders of Russia and Ukraine about the war through critical discourse analysis. The research data were obtained from Anadolu Agency between February 24, 2022, and August 10, 2022. Data from secondary sources were analyzed within the framework of thematic analysis, situation analysis, word choices, and persuasion strategies. Research findings show that Putin preferred to use authoritarian language emphasizing "power" as it would determine the course of the war. Zelensky preferred a discourse emphasizing that the war continues on his land; therefore, Ukraine is “right”.

Bu çalışmanın temel amacı Rusya ve Ukrayna liderlerinin savaşla ilgili ifadelerini eleştirel söylem analiziyle incelemektir. Araştırmanın verileri, 24 Şubat 2022 ile 10 Ağustos 2022 tarihleri arasında Anadolu Ajansı’ndan elde edilmiştir. İkincil kaynaklardan elde edilen veriler tematik analiz, durum değerlendirme analizi, sözcük seçimleri ve ikna stratejileri çerçevesinde yorumlanmıştır. Araştırma bulguları, Putin’in savaşın seyrini kendilerinin belirleyeceği şeklinde “gücü” vurgulayan otoriter bir dili kullanmayı tercihi ettiği gösterirken Zelensky’nin ise savaşın kendi topraklarında sürdüğünü, dolayısıyla Ukrayna’nın her durumda “haklı” olduğunu vurgulayan bir söylemi tercih ettiğini ortaya koymaktadır