Makale

Makale

Sosyal Medyada Propaganda Modelinin Karşılığı: Gözetimin Tüketimi Üzerine Bir İnceleme

The Propaganda Model on Social Media: A Review on the Consumption of Surveillance

Anıl DURMUŞAHMET
Yıl 4, Sayı 8, Sayfalar:160-184

The propaganda model, within the scope of the media's critical political economy, deals with how the media provides the production of consent in the mass. The five news filters included in the model reveal the system of operations performed by the media to realize this production. The main problem of this study is whether the same order is valid in the production of consent in social media. In the study, how the concept of surveillance has become a consumable object by being commodified through social media is discussed within the scope of the intricate structure of social media with many different fields. The study is based on the theory of historical materialism and the critical paradigm, and was carried out using the descriptive method. In this context, the study deals with: (i) the social media counterpart of the propaganda model, (ii) the analysis of political economy concerning social media, and (iii) the working process of the concepts of mediated surveillance and big data in social media.

Propaganda modeli, medyanın eleştirel ekonomi politiği kapsamında, medyanın rıza üretimini kitlede nasıl sağladığını ele almaktadır. Model içerisinde yer alan beş haber süzgeci, bu üretimin gerçekleşmesi için medyanın gerçekleştirdiği işlemlerin sistemini ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın temel sorunsalı sosyal medyadaki rıza üretiminde de aynı düzenin geçerli olup olmadığıdır. Çalışmada gözetim kavramının sosyal medya aracılığıyla nasıl metalaştırılarak tüketilebilir bir nesne haline geldiği; sosyal medyanın pek çok farklı alan ile olan girift yapısı kapsamında ele alınmıştır. Çalışma eleştirel paradigmadan hareketle materyalist tarih kuramına dayandırılmış ve deskriptif (betimleyici) yöntem kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, çalışma: (i) propaganda modelinin sosyal medyadaki karşılığını, (ii) sosyal medya ile ilişkili olmak üzere ekonomi politiğin analizini ve (iii) sosyal medyada aracılı gözetim ve büyük veri kavramlarının işleyiş sürecini ele almaktadır