Makale

Makale

Nuri Bilge Ceylan’ın Filmlerinde Kadın Oyuncular ve Yakın Çekim Sahneleri

Actresses in Nuri Bilge Ceylan’s Films and Close up Scenes

H. Hale KÜNÜÇEN
Yıl 1, Sayı 1, Sayfalar:132-153

In this study, how the the acting of the actresses adds up to the realism of the film is analyzed in the films of Nuri Bilge Ceylan who successfully conveys what is wanted to be told to the spectator both by the harmonious usage of film language; presentation of the content, aesthetic arrangement of the visual, selection of the location and aesthetic and technical features, in Turkey. ‘How the actresses contributes to the films they are a part of by their acting?’ is the question that is tried to be answered according to the first methodological study that is also the first acting theory which is adopted to cinema. For this purpose, the acting of the professional actors, in the director’s last five films in 2000s are analyzed by using “The Nature of Acting Model” and in-debt observation method. In the selected five films whether the actresses acts according to the understanding of natural-realism acting method is being analyzed focusing on the close-up scenes where the feelings are deeply conveyed. In Uzak Zühal Gencer; in İklimler Nazan Kırılmış; in Üç Maymun Hatice Aslan; in Bir Zamanlar Anadolu’da Cansu Demirci and Nihan Okutucu; in Kış Uykusu Demet Akbağ and Melisa Sözen’s actings are considered.

Bu çalışmada, Türkiye’de sinema dilinin anlatım öğelerini uyumlu kullanarak içeriğin sunumu, görüntü estetiği ve düzenlemesi, mekân seçimi gibi tüm estetik unsurlar ve teknik bakımdan seyircisine anlatmak istediğini başarılı bir biçimde aktaran yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın filmlerinde kadın oyuncuların oyunculukları ile filmin gerçekliğine katkıları incelenmiştir. Oyunculuk sanatında ilk yöntem çalışması ve aynı zamanda sinemaya da uyarlanan ilk oyunculuk kuramına göre kadın oyuncuların oyunculukları ile yer aldıkları filme katkısı nasıl olmuştur, sorusuna cevaplar aranmıştır. Bu amaçla, yönetmenin 2000’li yıllarda çektiği son beş filminde rol alan ve mesleği oyunculuk olan kadın oyuncuların yer aldığı filmlerdeki oyunculuklar “Oyunculuğun Doğası Modeli” ve derin gözlem yöntemiyle çözümlenmiştir. Çalışmada belirlenen beş filmde: Uzak’ta Zühal Gencer; İklimler filminde Nazan Kırılmış; Üç Maymun’da filminde Hatice Aslan; Bir Zamanlar Anadolu’da filminde Cansu Demirci ve Nihan Okutucu; Kış Uykusu’nda Demet Akbağ ve Melisa Sözen’in duygunun en yoğun aktarıldığı yakın çekimlerde doğal-gerçekçi oyunculuk anlayışına uygun oynayıp oynamadıkları çözümlenmiştir.