Makale

Makale

Online (Çevrim İçi) Arabuluculuk: Arabulucuların Sosyal Medya Kullanma Deneyimi Üzerine Bir Çalışma

Online Mediation: A Study on Experience of Mediator’s Use of Social Media

Erol İLHAN,Sultan BAYRAM
Yıl 4, Sayı 8, Sayfalar:64-88

In this study, it is emphasized that the communication over internet is surging and online communication is inevitable for people who were lockdown due to Covid-19 pandemic.  Today, it is widely accepted that mediation is a sustainable, efficient and cost-effective way to resolve conflicts and other disputes. During the Covid-19 pandemic, mediators in Turkey have made a quick shift to online mediation, as their counterparts in the world. This situation has indicated that the environmentally friendly online mediation method can also be both easily accessible and highly effective. In this study, the posts on mediators’ and negotiators’ Facebook community pages taking part in the resolution of disputes were analyzed by content analysis technique. In this line, the mediators' perspective on the process, social media postings and the role of female mediators were tried to be analyzed through a qualitative research method namely the interview technique. As a result of the study, it is seen that the mediators are socializing through interaction over Facebook without any movement and the women's involvement in the mediation process softened the negotiation environment and increased the possibility of reaching a solution and applicable agreements. In addition, it has clearly emerged that online communication is indispensable for individuals and groups who are confined to their homes due to the Covid-19 epidemic

Bu çalışmada internet üzerinden iletişimin yükselen yönüne ve covid pandemisi ile evlere kapanan insanlar için online iletişimin vazgeçilmez olduğuna vurgu yapılmıştır. Günümüzde arabuluculuğun anlaşmazlıkları ve diğer farklılıkları çözmenin sürdürülebilir, verimli ve uygun maliyetli yolu olduğu herkes tarafından kabul görmüştür. Covid pandemisi sürecinde Türkiye’deki arabulucular da dünyadaki benzerleri gibi online arabuluculuğa hızlı bir geçiş yapmışlardır. Bu durum çevre dostu online arabuluculuk yönteminin hem kolay erişilebilir hem de oldukça etkili olabileceğini göstermiştir. Çalışmada, kişilerarası çatışmaların çözümünde rol alan arabulucu ve müzakerecilerin oluşturduğu Facebook topluluk sayfaları üzerinden yapılan paylaşımlar, içerik analizi tekniğiyle incelenmiştir. Buna paralel olarak, arabulucuların sürece, sosyal medyadaki paylaşımlara ve kadın arabulucuların rolüne ilişkin bakış açıları nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, arabulucuların Facebook üzerinden etkileşimde bulunarak, hareketsiz sosyalleştikleri diğer yandan arabuluculuk sürecinde kadının rol almasının, görüşme ortamını yumuşattığı, çözüme ve uygulanabilir anlaşmalara varma olasılığını da artırdığı görülmüştür. Ayrıca Covid-19 salgını ile evlere kapanan birey ve gruplar için online (çevrim içi) iletişimin vazgeçilmez olduğu açık bir şekilde ortaya çıkmıştır.