Filtreleri Kaldır

Yıllar

Yıl 3

Kategoriler

Yazarlar

Makaleler

Makale

Ahmet SİNAV

Genç-Yaşlı, Orta-Yaşlı ve İleri-Yaşlı Bireylerin Sosyal Medya Kullanım Davranışlarının Karşılaştırmalı Analizi: Eskişehir İli Örneği

Comparative Analysis of Social Media Use Behaviors of Youngest-Old, Middle-Old, and Oldest-Old Individuals: Eskişehir Case Study

PDF