Makaleler

Makale

Mehmet Yavuz DEVRİMSEL

Renklerin İndirim Algısına Etkisi Üzerine Bir Nöropazarlama Araştırması

A Neuromarketing Research About the Effect of Colors on Discount Perception

PDF