Filtreleri Kaldır

Yıllar

Yıl 2

Kategoriler

Yazarlar

Makaleler

Makale

Güven ÖZDOYRAN

Yeni Medya’ya Yönelik ‘Yeni’ Yaklaşımlar: Yeni Medya ve Post-Yapısalcılık/Postmodernizm

'New’ Approaches to New Media: New Media and Post-Structuralism/Postmodernism

PDF