Yıllar

Yıl 4

Yıl 3

Yıl 2

Yıl 1

Kategoriler

Yazarlar

Makaleler

Makale

Ebru ÖZGEN

Yeni Medyada Halkla İlişkiler Etiği Mümkün müdür?

Public Relations Ethics in the New Media / Is it Possible?

PDF

Makale

Tülây ATAY,Belkıs ULUSOY NALCIOĞLU,Suat GEZGİN

Medyanın Aydınlanması ve Entelektüellerin Sorumluluğu: “Yüzellilikler / 150’likler” ve Hatay’da Yerel Basın

The Media Enlightenment and the Responsibility of Intellectuals: “The 150ers” and the Local Media in Hatay

PDF

Makale

Onur DURSUN,İlker ÖZDEMİR

Evrensel Akla Temelli Pozitif Bir Özgürlük Düşüncesi: Basın Özgürlüğünü Kant’ın Düşünceleriyle Yeniden Yapılandırmak

A Positive Freedom Thought Based on Universal Reason: Re-Structuring Freedom of Press by Kant’s Thoughts

PDF

Makale

Çeyiz MAKAL FAIRCLOUGH

Gentrification in Istanbul: Generating Insights Through Photography

İstanbul’da Kentsel Dönüşüm: Fotoğraf Üzerinden Kavrayış Geliştirme

PDF

Makale

Bahar MURATOĞLU PEHLİVAN

Sosyal Medya ve Suskunluk Sarmalı: Fikirlerin İfadesi İçin Özgür Bir Alan Vaadi Gerçekleşti mi?

Social Media and the Spiral of Silence: Did the Promise of a Free Space for Opinion Expression Come True?

PDF

Makale

Serkan BULUT

Söylemin Kapatılma ve Açımlama Savaşımında Edward Snowden

In the Struggle for Closure and Explanation of Discourse: Edward Snowden

PDF

Makale

Canan EYİGÜN

Kant'ın ve Foucault'un Gözünden Aydınlanmaya Bakmak

Looking into Enlightenment from the Aspect of Kant and Foucault

PDF

Makale

Meltem Dudu ÇINAR

Yerel İnternet Gazeteciliği: Çorum Örneği

Local Internet Journalism: Çorum as a Case Study

PDF

Makale

Serkan İNAM,Haydar SUR

Sağlık Sektöründe Çalışan Veri Kayıt Personelinin İletişim Becerilerini Etkileyen Faktörler: Hastane Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma

The Factors Affecting on the Communication Skills of Health Sector Data Processing Personnel: A Research on Hospital Employees

PDF

Makale

M. Emir FİDAN,Mehmet Emin KAHRAMAN

Anaokulu Bilgilendirme ve Yönlendirme Tasarımlarının Görsel İletişim Tasarımı Açısından İncelenmesi: Sadıka Sabancı Kreşi Örneği

Investigation of Information and Wayshowing Design for Kindergarten in Terms of Visual Communication Design: The Sample of Sadıka Sabancı Kindergarten

PDF