Makaleler

Makale

Mehmet ÖZDEMİR,Taylan MARAL

‘Hürriyet’, ‘Sabah’ ve ‘Cumhuriyet’ Gazetelerinin Kahramanmaraş Depremi Sonrasında Bilişsel Yapı Bağlamında Karşılaştırılması

A Comparison of ‘Hürri̇yet’, ‘Sabah’ and ‘Cumhuri̇yet’ Newspapers in the Context of Cognitive Structure after the Kahramanmaraş Earthquake

PDF