Makaleler

Makale

Sinan AŞÇI,Nihal KOCABAY ŞENER

'Instagram' Kullanıcılarının 'Yakın Arkadaş' Özelliğini Kullanım Pratikleri Üzerine Bir Araştırma

A Research on the User Practices of ‘Instagram’s ‘Close Friend’ Feature

PDF