Makaleler

Makale

Sezen ÜNÜVAR,Z. Beril AKINCI VURAL,Gül COŞKUN DEĞİRMEN

Kurumsal Sürdürülebilirlikte Kurum Kültürünün Önemi: Eğitim Sektörüne Yönelik Nitel Bir Araştırma  

The Role of Corporate Culture in Corporate Sustainability: A Qualitative Research on Education Sector

PDF