Makaleler

Makale

Sezgin SAVAŞ,Sevimece KARADOĞAN DORUK

The Role of Digital Media in Image Formation: A Study on the Projection of Corporate Image on the Consumer

İmaj Üretiminde Dijital Medyanın Rolü: Kurumların Oluşturmaya Çalıştıkları İmajın Tüketiciye Ne Oranda Yansıdığına Yönelik Bir Çalışma

PDF