Makaleler

Makale

Olcay HOLAT,Dilek TAKIMCI

Anti Kahraman Transmedya Ekosistemi Örneği Olarak ‘Deadpool’ Hikâye Evreninde Medyalararası Mecra Stratejileri

Intermedia Strategies in the ‘Deadpool’ Story Universe as an Example of an Anti-Hero Transmedia Ecosystem

PDF