Filtreleri Kaldır

Yıllar

Yıl 1

Kategoriler

Yazarlar

Makaleler

Makale

Jan DE VOS

Which Subject for the Digital?: A Critique of Digitalization’s Roots in (Neuro)Psychologization

Dijital İçin Hangi Özne? (Nöro)Psikolojileştirmedeki Dijitalleşmenin Kökenlerinin Bir Eleştirisi

PDF