Makaleler

Makale

Gökhan İLHAN,Zeynep EKMEKCİ

Dijital Çağda Okuryazar Olmak: Duygusal Zekânın Dijital Okuryazarlık Üzerine Etkisi

Being Literate in the Digital Age: The Effect of Emotional Intelligence on Digital Literacy

PDF