Makaleler

Makale

Elif Hatice BAHÇECİOĞLU

Popüler Kültür Odağında Sosyal Medyada Akım Trafiği: ‘TikTok’ Örneği

Trend Traffic on Social Media in the Focus of Popular Culture: The Example of ‘Tiktok’

PDF