Makaleler

EtkileşimYorum

Duygu DOĞAN

Andrew Carnegie'nin “The Gospel of Wealth” (Servetin Kutsal Kitabı) Eserinde Sosyal Sorumluluk Algısının İlk Yansımaları

First Reflections of The Perception of Social Responsibility in Andrew Carnegie’s “The Gospel of Wealth”

PDF