Filtreleri Kaldır

Yıllar

Yıl 6

Kategoriler

Yazarlar

Makaleler

Makale

İnci TARI

Türkiye’de Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezler Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz

A Bibliometric Analysis of Graduate Theses on Media Economics and Management in Türkiye

PDF