Filtreleri Kaldır

Yıllar

Yıl 5

Kategoriler

Yazarlar

Makaleler

Makale

Ömer ÖZER

Eleştirel Söylem Çözümlemesi: Haber Örnekleri Üzerinden Bir İnceleme

Critical Discourse Analysis: A Study Based on News Articles

PDF