Makaleler

Makale

Şeyma BALCI

Kapılarını Açmayan Kent: İç Göç Filmlerinde İstanbul (1980-2006)

The City that doesn’t Welcome Newcomers: Istanbul in Movies on Internal Migration (1980-2009)

PDF

Makale

İnci TARI

Türkiye’de Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezler Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz

A Bibliometric Analysis of Graduate Theses on Media Economics and Management in Türkiye

PDF

Makale

Mehmet Ramazan YILDIZGÖRÜR

‘Ne Önemi Var?’ Okuyucuların Haberden Kaçınma Davranışları Üzerine Nitel Bir Araştırma

‘What does it Matter?’ A Qualitative Research on Behaviors of Readers Avoiding the News

PDF

Makale

Ceren SARAN

Habere Maruz Kalmak: Mobil Haber Uygulamalarının Anlık Bildirimleri Üzerine Bir İnceleme

Being Exposed to News: A Review of Instant Notifications of Mobile News Apps

PDF

Makale

Zindan ÇAKICI

Din, Kimlik ve Müzik: Genç Erkeklerin Müzik Dinleme Pratikleri Üzerine Nitel Bir Araştırma

Religion, Identity and Music: A Qualitative Study on Music Listening Practices of Young Men

PDF

Makale

Ayten Bengisu CANSEVER

Neoliberal Yönetimsellik Bağlamında Türkiye’de Merkez Haber Medyasında Yer Alan Ekonomi Haberlerinin İncelenmesi: ‘Hürriyet’ ve ‘Sabah’ Örneği

Examination of the Economy News in the Central Media in Türkiye Within the Context of Neoliberal Governmentality: The Case of ‘Hürriyet’ and ‘Sabah’

PDF

Makale

Mehmet BORAN

Bir İnşa Alanı Olarak Erkeklik Nosyonu ve Erkek Dünyasına İlişkin Kuramsal Bir Yaklaşım

A Theoretical Approach to the Men’s World and The Notion of Masculinity as a Building Area

PDF