Years

Year 4

Year 3

Year 2

Year 1

Categories

Authors

Articles

Makale

Cem TUTAR

Risk Toplumu Söylemlerinin Televizyon Reality Programlarında Temsili

The Representation of Risk Society Discourses in Reality TV Programs

PDF

Makale

Burcu ÖZBAY

The Relationship Between Parasocial Theory and Brand Placement

Parasosyal Teori ve Marka Yerleştirme Arasındaki İlişki

PDF

Makale

Cihan BECAN

Glokal Reklam ve Metafor: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Odak Grup Çalışması

Glocal Advertising and Metaphor: A Focus Group Study on University Students

PDF

Makale

Tuğçe ERTEM ERAY,Pınar ASLAN

Women and Public Relations: A Study on Turkey’s Female PR Experts

Kadın ve Halkla İlişkiler: Türkiye’de Kadın Halkla İlişkiler Uzmanları Üzerine Bir Çalışma

PDF

Makale

Eren Ekin ERCAN

Kıbrıs Türk Toplumunda Milliyetçiliğin Tarihsel Dinamikleri ve Basın

The Historical Dynamics of Nationalism in the Turkish Cypriot and Press

PDF

Makale

Güven ÖZDOYRAN

Yeni Medya’ya Yönelik ‘Yeni’ Yaklaşımlar: Yeni Medya ve Post-Yapısalcılık/Postmodernizm

'New’ Approaches to New Media: New Media and Post-Structuralism/Postmodernism

PDF

Makale

Besna AĞIN

An Analysis on Ambivalence in Cinema: “The Last Tycoon” Elia Kazan

Sinemada ‘İki Taraflılık’ Üzerine Bir İnceleme: “Son Patron” Elia Kazan

PDF

Makale

Betül TANSEL,Serhat KAYA

Instagram’da Zamana Yolculuk: Nostalji Algısının Yeniden Üretilmesi ve Tbt’nin Kullanım Pratikleri Üzerine

Time Travel on Instagram: Reproduction of Nostalgia Perception and Use of TBT

PDF

Makale

Eser KARATAŞ

Medyada Kanaatler Üzerine: Kanaat Üreticileri Doksozoflar

On Opinions in Media: Opinion Formers Doxosophs

PDF

Makale

Emel AKBAŞ

Mısır Filmlerinin Türk Sinemasında Yarattığı Etki

The Effect of Egyptian Films on Turkish Cinema

PDF