Years

Year 4

Year 3

Year 2

Year 1

Categories

Authors

Articles

EtkileşimYorum

Eren Ekin ERCAN

Modernizm, Postmodernizm: Ihab Hassan’ı Okumak

PDF


Yayın Hakkında

Yazım Esasları

Author Guidelines

PDF

Yayın Hakkında

Künye ve Kurullar

PDF

Yayın Hakkında

İçindekiler

Contents

PDF

Yayın Hakkında

Özge UĞURLU

Editörden

Editor's Note

PDF

Makale

Bilge YASEMİN BÖĞÜR,Ömer ÖZER

George Orwell’ın Edebi Gazetecilik Anlayışı: ‘Wigan İskelesi Yolu’ Yapıtının Çözümlemesi

George Orwell’s Approach to Literary Journalism: The Analysis of ‘The Road to Wigan Pier’

PDF

Makale

Hasip PEKTAŞ

Görsel İletişim Tasarımı Olarak Ekslibris ve Dijital Dönüşümü

Exlibris and Digital Transformation as Visual Communication Design

PDF

Makale

Beyza ARIDURU AYAZOĞLU,Melisa AKSU,Hüseyin ÜNÜBOL,Gökben HIZLI SAYAR

Alışveriş Bağımlılığı

Shopping Addiction

PDF

Makale

Filiz YILDIZ

Türkiye’de İlk Güzellik Yarışmaları ve Basının Öncü Rolü: Genç Cumhuriyet’in Asri Güzelleri

The First Beauty Contests in Turkey and the Pioneering Role of the Press: The Modern Beauties of the Young Republic

PDF