Years

Year 4

Year 3

Year 2

Year 1

Categories

Authors

Articles

Makale

Yener Lütfü MERT

Türkiye’de Bankacılık Sektöründe Kurumsal Reklamcılığın Dönüşümü

The Transformation of Corporate Advertising in the Sector of Banking in Turkey

PDF

Makale

H. Hale KÜNÜÇEN

Nuri Bilge Ceylan’ın Filmlerinde Kadın Oyuncular ve Yakın Çekim Sahneleri

Actresses in Nuri Bilge Ceylan’s Films and Close up Scenes

PDF

Makale

Eda TURANCI,Özlen ÖZGEN

Türk Kültüründe Ağaç Sembolizmi ve Filmlere Yansıması

Tree Symbolism in Turkish Culture and Reflection on Films

PDF

Makale

Emel AKBAŞ

Yeşilçam Sinemasında Dinsel ve Tarihsel İmge Kullanımı

Use of Religious and Historical Imagery in Yeşilçam Cinema

PDF
Yayın Hakkında

Yazım Esasları

Author Guidelines

PDF