Articles

Makale

Esra BÜDÜN,Yıldız Dilek ERTÜRK

Beş Duyu Kullanımı ile Duyusal Markalama: Tüketici Tutumlarını Belirleme Üzerine Bir Odak Grup Çalışması

Sensory Branding with the Use of Five Senses: A Focus Group Study on Determining Consumer Attitudes

PDF

Makale

Betül ÖNAY DOĞAN,Yıldız Dilek ERTÜRK,Pınar ASLAN

Facebook Kullanıcısı Kız Çocuklarına Yönelen Zorbalık Odaklı Siber Tacizin Cinsel Tacize Dönüşümü: Gazete Haberleri Üzerinden Betimsel Bir Değerlendirme

Cyber Bullying Oriented Cyber Harassment Towards Female Facebook Users Become Sexual Harassment: A Descriptive Analysis Through News Coverage

PDF