Articles

Makale

Esra BÜDÜN,Yıldız Dilek ERTÜRK

Beş Duyu Kullanımı ile Duyusal Markalama: Tüketici Tutumlarını Belirleme Üzerine Bir Odak Grup Çalışması

Sensory Branding with the Use of Five Senses: A Focus Group Study on Determining Consumer Attitudes

PDF