Remove filtering

Years

Year 3

Categories

Authors

Articles

Makale

Durmuş DURUKAN

Gündelik Hayat İdeolojisinin Kentsel Alana Yerleşmesi Sürecinde Gastronomi Mekânlarının Dönüşümü: Üsküdar Üzerine Yapılan Bir Araştırma

The Transformation of Gastronomy Places in Process of Settlement of Daily Life Ideology in Urban Area: A Research on Üsküdar

PDF