Articles

EtkileşimYorum

Çeyiz MAKAL FAIRCLOUGH

A Review on “Finding the Personal Voice in Filmmaking”

PDF

Makale

Çeyiz MAKAL FAIRCLOUGH

Gentrification in Istanbul: Generating Insights Through Photography

İstanbul’da Kentsel Dönüşüm: Fotoğraf Üzerinden Kavrayış Geliştirme

PDF

Makale

Çeyiz MAKAL FAIRCLOUGH

The Value of Photography as a Methodology within the Social Sciences

Sosyal Bilimlerde Bir Yöntem Olarak Fotoğrafın Değeri

PDF