Article

Makale

Kamu Yararı Haberciliği: İntihar Haberleri Üzerine Analitik Bir Çalışma

Public Interest Journalism: An Analytical Study on Suicide News

Ömer ÖZER
Year 3, Issue 5, Pages:72-83

A physiotherapist X* had himself killed by his mother with the mechanism he set up in their home in Adana, Turkey. The subject of this study is the “X Suicide” published in a newspaper on October 22, 2017. The relevant newspaper made a news presentation which was not in the public interest and that could cause stress in the reader. The media should pay attention to the line between public interest and public harm in the process of news production and presentation. A news may be interesting, but the point of public interest should also be considered. To exclude news that are not in the public interest does not undermine the freedom of the press, but it could undermine the public interest. It is necessary to produce and present news considering the possibility of directing people to certain attitudes and behaviors with the language and visuals used by the media. The possibility that the narratives produced by media through news or other media texts can be imitated by the reader cannot be ruled out. This article examines the suicide news in terms of the public interest.

*X is used to represent the person who lost his life in the incident. The use of the real name was considered ethically objectionable.
 

Adana’da yaşayan fizyoterapist X* evde kurduğu düzenekle kendisini annesine öldürttü. Bu çalışmanın konusunu da, bir gazetede 22 Ekim 2017 tarihinde yayımlanan “X İntiharı” haberi oluşturmaktadır. İlgili gazete okuyucu/izleyicide stres yaratacak bir haber sunumu yapmıştır. Kamu yararına değil zararına olacak bir haber üretim ve sunumu gerçekleştirmiştir. Medya haber üretim ve sunumu sürecinde kamu yararı ve kamu zararı arasındaki ince çizgiye dikkat etmelidir. Bir haber ilginç olabilir ama burada kamu yararı noktasının da dikkate alınması gerekir. Kamu zararına olacak bir habere yer vermemek basın özgürlüğünü zedelemez, ancak kamu yararını zedeleyebilir. Medyanın kullandığı haber dili ve görsellerle insanları birtakım tavır ve davranışlara yönlendirebilme olasılığı dikkate alınarak, haber üretim ve sunumu yapılması gerekmektedir.
Medyanın haber veya başka medya metinleri yoluyla ortaya koyduğu anlatıların okuyucu/izleyici tarafından taklit edilebileceği olasılığı hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir. Bu yazıda da intihar haberlerinin veriliş biçimi kamu yararı açısından incelenmektedir
 

*X, olayda yaşamını yitiren kişiyi temsilen kullanılmaktadır. Gerçek ismin kullanılması etik açıdan sakıncalı görülmüştür.