Article

Makale

National Interest vs. Online Freedom of Expression: The Discussions of Internet Users on the Blocking of ‘Wikipedia’ in Turkey

Ulusal Çıkarlar Versus Online İfade Özgürlüğü: İnternet Kullanıcılarının Türkiye’de ‘Wikipedia’nın Engellenmesi Üzerine Tartışmaları

Ruhdan UZUN
Year 3, Issue 5, Pages:10-22

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2017 yılında, Türkiye’yi çeşitli terör gruplarıyla iş birliği içinde gösteren makale ve yorumları nedeniyle çevrimiçi ansiklopedi Wikipedia’ya Türkiye’den çevrimiçi erişimi engelledi. O zamandan beri engelleme, Türk halkı tarafından, bilgiye erişim hakkının ihlali ve çevrimiçi ifade özgürlüğünün engellenmesi olarak eleştirilmektedir. Ancak bazı önemli ulusal çıkarları tehdit eder gibi algılandığı zaman, ifade özgürlüğü tartışmalı hale gelir. Bu makale, çevrimiçi kullanıcıların ifade özgürlüğü konusundaki argümanlarının dayandığı gerekçeyi ortaya çıkararak çevrimiçi enformasyon haklarının tanınmasıyla ilgili sorunları çözmek için bir çerçeve sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, çevrimiçi kullanıcıların Wikipedia'nın Türkiye’de engellenmesi konusundaki yorumları analiz edilmiştir. Bulgular, kullanıcıların çoğunun engellemeyi onaylamadığını ortaya koymaktadır. Hem muhalifler hem de onaylayanlar, konuyu geniş bir çerçeve çizerek tartışmakta ve tutumlarını haklı çıkarmak için kendi içlerinde çok farklı argümanlar öne sürmektedirler.

In 2017, The Information and Communication Technologies Authority (ICTA) blocked online access to the online encyclopedia Wikipedia in Turkey due to its articles and comments that mention Turkey as a country that seems to be in coordination and aligned with various terrorist groups. Since then, the blocking has been criticized by Turkish people as a violation of the right of access to knowledge and a crackdown on online freedom of expression. However, freedom of expression becomes controversial when expression appears to threaten some important national interests. This paper aims at providing a framework for resolving questions about the recognition of online information rights, by finding out the rationale behind online users’ arguments on freedom of expression. In this article, online users’ comments on the blocking of Wikipedia in Turkey are analyzed. The findings reveal that most of the users disapprove the blocking. Both opponents and approvers discussed the issue by putting a broad framework and they put forward very different arguments to justify their attitude.