Article

Makale

Artificial Intelligence in Digital Marketing: Descriptive Analysis of Companies’ Artificial Intelligence Strategies with Random Sampling

Di̇ji̇tal Pazarlamada Yapay Zekâ: Şi̇rketleri̇n Yapay Zekâ Starteji̇leri̇ni̇n Seçki̇si̇z Örneklem ile Beti̇msel Analizi

Nihal TOROS NTAPIAPIS
Year 6, Issue 12, Pages:368-387

Brands are constantly looking for strategies to meet customer needs in the marketplace and to promote and market their products more effectively. As the new world of technology replaces traditional TV commercials and outdoor billboards, different approaches have emerged. At this point, with the development of computer software and machine learning, Artificial Intelligence (AI) has become an indispensable option for those companies that want to expand their sales and marketing strategies to different dimensions. Artificial Intelligence technologies, deep machine learning and appropriate software can support companies on a wide range of scales, from providing brands with product options suitable for the target audience to offering customers special discounts, or from managing a complete process of collecting marketing data to ensuring that company information is accurately archived in the digital environment. The purpose of this article is to provide a descriptive analysis of the leading companies in today's market, with annual revenues of more than $10 million, that were included in the research through random sampling. At this point, the article draws attention to the importance of AI in the development of brands' marketing strategies and gives several examples of campaigns and applications in which brands have used AI. Finally, as a result of the descriptive analysis, the increase in revenue following the use of AI in marketing strategies and advertising is also considered.

Markalar piyasadaki müşteri talebini karşılamak, ürünlerinin reklamını ve pazarlamasını daha etkili yapabilmek için stratejik araştırmalar gerçekleştirmektedirler. Teknolojik gelişmeler, geleneksel tarzdaki televizyon reklamları ve açık hava reklam panolarının yerini alacak farklı yaklaşımlar ortaya koymaktadır. Bu noktada, bilgisayar yazılımlarının ve makine öğreniminin de gelişmesiyle birlikte yapay zekâ, satışlarını ve pazarlama stratejilerini farklı boyutlara taşımak isteyen şirketler için vazgeçilmez bir seçenek halini almıştır. Yapay zekâ teknolojisi, derin makine öğrenimi ve uygun yazılımlar ile markaların hedef kitleye uygun ürün seçenekleri sunmasından müşterilerin özel indirim almasına ya da şirketin pazarlama verilerini toplarken eksiksiz bir süreç yönetmesinden şirket bilgilerinin dijital ortamda hatasız bir şekilde arşivlenmesine kadar çok geniş bir ölçekte firmalara yardım edebilmektedir. Bu makale günümüz pazarında önde gelen ve yıllık geliri 10 milyon dolardan yüksek olan ve de tesadüfi örneklem yolu ile araştırma kapsamına alınan şirketlerin betimsel analizini yapmayı hedeflemektedir. Bu noktada makalede markaların, pazarlama stratejilerini geliştirmede yapay zekanın önemine dikkat çekilmekte ve markaların yapay zekâ kullandığı çeşitli kampanya ve uygulamalardan örnekler verilmektedir. Son olarak, yapılan betimsel analiz sonucunda pazarlama stratejilerinde ve reklamlarda yapay zekâ kullanılmaya başladıktan sonraki gelir artışı da göz önünde bulundurularak bu teknolojinin firmalar üzerinde oldukça olumlu bir etki yarattığı sonucuna varılmıştır.