Articles

Makale

Deniz YENGİN,Tamer BAYRAK

Tüketimin Oyunlaştırılmasıyla Artırılmış Gerçeklik

The Augmented Reality with Gamification of Consumption

PDF